KAREN WARNIER

"Wanneer je kiest voor de studies van ingenieur, kun je ervan op aan dat er zich een boeiende wereld opent. Je zal een heel brede kennis opdoen, en eens je afgestudeerd bent kun je in tal van interessante sectoren aan de slag ! "

Karen Warnier, afgestudeerd in 2007
Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde-elektrotechniek

Business Developer Renewable Energy

In het laatste jaar van mijn studies kwam ik op een jobbeurs in contact met Electrabel. Na mijn afstuderen ben ik er gestart met een traineeship van 2 jaar. Zo kon ik in vier verschillende departementen van het bedrijf aan de slag. Na mijn traineeship was het duidelijk dat mijn voorkeur uitging naar het departement Productie. Ik begon als Business Developer Renewable Energy. Mijn job bestaat uit het ontwikkelen van windturbineprojecten in Vlaanderen. Concreet hou ik me bezig met het identificeren van locaties die in aanmerking komen voor het plaatsen van windturbines, het opvolgen van de vergunningen, de netaansluiting, de contacten met betrokken bedrijven, overheden en administraties, het opmaken van de business plannen en de contacten met leveranciers. Wanneer een project in Realisatie gaat, werk ik nauw samen met de mensen van het realisatieteam, om ervoor te zorgen dat alles correct en volgens de planning gerealiseerd wordt.

Mijn huidige job is allesbehalve een 9 to 5 job. ’s Avonds moet ik regelmatig nog de baan op voor afspraken of presentaties. Ik ben ook vaak onderweg door de vele lokale contacten in de gemeenten waar de windturbines gebouwd worden. Mijn sociale leven lijdt hier echter niet onder, het is gewoon een kwestie van plannen en organiseren. Maar dat ben ik dankzij mijn job toch al gewoon. Elke dag is anders en daar hou ik enorm van !

Op het einde van het middelbaar was het duidelijk dat ik een boontje had voor wetenschappelijke richtingen. Ik had toen echter nog geen duidelijk beeld van mijn ideale professionele carrière. Met een studie burgerlijk ingenieur kon ik een brede wetenschappelijke basis meekrijgen waar ik later nog alle kanten mee op kon. Mijn keuze voor de deelrichting Lucht- en Ruimtevaart heeft er uiteindelijk niet toe geleid dat ik in de luchtvaartsector terecht kwam. Maar in mijn huidige job als projectleider van windturbineprojecten komt bepaalde kennis nog goed van pas. Ook bij een windturbine speelt aerodynamica immers een grote rol.

Door mijn opleiding heb ik een heel stevige theoretische basis meegekregen. Daarnaast was ook steeds veel ruimte voor praktische oefeningen en labo’s, een heel belangrijk aspect van de studies. In een professionele omgeving is het immers belangrijk om de opgedane theoretische kennis te kunnen omzetten in realistische en haalbare oplossingen.
Wat me ook bijblijft zijn de vele groepswerken. In een team van medestudenten kregen we complexe problemen voorgeschoteld, waarvoor we in groep een oplossing dienden te bedenken. Deze manier van samenwerken is zeer waardevol. Het is een perfecte voorbereiding op een professionele carrière waar teamwork van groot belang is. Op deze manier leer je je medestudenten ook heel goed kennen. Een dag van groepswerk werd dan ook vaak afgesloten met een drankje in één of ander studentencafé, of met een etentje bij iemand op kot. Verschillende medestudenten zijn ook vrienden geworden en gebleven.
Tijdens mijn studies heb ik altijd op kot gezeten en leerde ik al snel mensen uit verschillende studierichtingen kennen. Een ideale start als nieuwkomer !

Toen ik studeerde waren de meisjes in mijn richting behoorlijk in de minderheid. In mijn huidige job ben ik de enige vrouw tussen 10 mannen. Ik heb dit echter nooit als een nadeel ervaren. We werken in een heel boeiende sector met ambitieuze doelstellingen, dus tijd om wakker te liggen van de verschillen tussen man en vrouw hebben we hier niet. Het enige nadeel misschien is dat er in de lunchpauze iets vaker over voetbal gepraat wordt.

Na mijn vierde jaar heb ik 6 weken stage gelopen in Kroatië. Ik heb veel geleerd in het labo waar ik aan de slag kon, maar misschien nog belangrijker waren de vele internationale contacten die ik toen gelegd heb. Het heeft mijn studie zeker rijker gemaakt. Zo’n stage vereist een open blik en wat aanpassingsvermogen maar je komt met een hoop bagage terug.

VOLGENDE GETUIGENISSEN INTERESSEREN JOU MISSCHIEN OOK?