MATTHIAS VAN WIJNENDAELE

"Kies voor je passie."

Matthias Van Wijnendaele, afgestudeerd in 2009
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: Bouwkunde - optie gebouwentechniek

Advies geven over openbare werken en mobiliteit in het Brussels Gewest. Opvolgen van projecten en werven enerzijds en beleidskeuzes anderzijds.

Technische studie volgde logischerwijs op opleiding ASO.

Mijn loopbaan sluit niet aan bij mijn studies, maar wel bij mijn verwachtingen als student om concrete projecten te realiseren door probleemoplossend te werken.

Realisatie van de voetgangerszone in het centrum van Brussel en een investeringsplan voor fietspaden in het Brussels Gewest. Lancering van een studie voor de heraanleg van het Schumanplein.

Mijn buitenlandse ervaring tijdens mijn masterproef in Cuenca, Ecuador hebben mij geleerd dat de wereld veel groter is dan Vlaanderen en dat de typische problemen en jobs die je er tegenkomt (werken bij een aannemer, een studiebureau) heel anders zijn dan hier. Op deze manier durf ik kiezen voor een minder voor de hand liggende loopbaan.

VOLGENDE GETUIGENISSEN INTERESSEREN JOU MISSCHIEN OOK?