SANDRINE DAMS

Sandrine Dams, afgestudeerd in 1992
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: Chemische technologie

Senior Consultant

Als 18-jarige vond ik het moeilijk om te kiezen voor een bepaalde opleiding en zo de rest van mijn professioneel leven vast te leggen. Ik koos uiteindelijk voor de opleiding tot burgerlijk ingenieur, omdat deze me de grootste flexibiliteit gaf naar beroepsmogelijkheden.

 

 

Met het diploma op zak kan je nog alle kanten uit

Als je als achttienjarige denkt dat je het aankan, zou ik aanraden om omwille van de latere flexibiliteit zeker voor de opleiding tot burgerlijk ingenieur te kiezen. Bovendien zorgt de wiskundige achtergrond ervoor dat je veel minder ‘van buiten’ moet leren. Eens iets begrepen, onthoud je het veel gemakkelijker. Bovendien kom je in aanraking met andere talentvolle jongeren, die, ook naast de pure studie-inhoud, veel talenten hebben. De kwaliteit van de jaarlijkse show van de studentenvereniging was daar een goed voorbeeld van.

Als student was ik betrokken bij het studentenleven. Ik was geen late uitganer maar was als sportpraeses wel elke avond op de baan. Samen met mijn collega sportpraeses hebben we onder andere een minitriathlon opgestart voor alle studenten van UGent. Dit leren organiseren in combinatie met goede studieresultaten, doe ik als het ware nog steeds in de combinatie bedrijf-gezin. Mijn eerste job als assistent-coördinator heb ik ook aan deze combinatie te danken.

 

 

Een spin-off opstarten

Na mijn studies ben ik een aantal jaren assistent geweest op de vakgroep Technische Bedrijfsvoering van de faculteit Ingenieurswetenschappen. Deze keuze gaf me de gelegenheid om mijn kennis van de bedrijfskunde bij te spijkeren. Naast onderzoek rond planning en scheduling was ik ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de opleiding ‘Industriële Bedrijfskunde’ in samenwerking met de Vlerick School voor Management. Via projecten en via de studenten Bedrijfskunde (contacten, eindwerken) kwam ik in aanraking met het bedrijfsleven. Samen met een collega assistent heb ik een spin-off opgericht. Deze spin-off (Möbius) is ondertussen uitgegroeid tot een bedrijf dat een honderdzestigtal mensen tewerkstelt met vertakkingen in Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië. Hierin voerde ik projecten uit rond planningsmethodieken voor bedrijven zoals Arcelor, Janssen Pharmaceutica en Beaulieu.

Momenteel ben ik actief als bestuurder in meerdere vennootschappen.

In de opleiding tot burgerlijk ingenieur wordt het analytisch denken benadrukt. De gekozen specialiteit wordt hierbij als ‘oefenterrein’ gebruikt. Deze vaardigheid komt je in het latere beroepsleven goed van pas!

 

 

Eigen competenties

In het bedrijfsleven kom je op de ‘hogere’ echelons meer mannen tegen (onafhankelijk of het ingenieurs zijn of niet), maar nog nooit heb ik een opmerking rond het ‘vrouw-zijn’ gekregen. Je eigen competentie is het enige dat telt. Bovendien heb ik dit steeds als een uitdaging gezien.

VOLGENDE GETUIGENISSEN INTERESSEREN JOU MISSCHIEN OOK?