KRISTOF GEENS

"Als ingenieur kan je écht een verschil maken."

Kristof Geens, afgestudeerd in 2006
Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde-elektrotechniek

Manager, Asset Management

Via geavanceerde data-analysetechnieken brengen we alle mogelijke databronnen samen die asset-intensieve organisaties (nutsmaatschappijen, chemische industrie,...) bijhouden over hun assets (gasleidingen, elektriciteitskabels, waterleidingen, pompen).
We zoeken zo naar root causes van incidenten die zich in het verleden hebben voorgedaan.
Kennis van deze root causes gieten we vervolgens in predictieve modellen die deze organisaties kunnen helpen om hun onderhouds- en vervangingsinvesteringen beter af te stemmen op de reële noden.

Ik was (en ben) gepassioneerd door wetenschap en techniek en vooral dan in hoe deze in de praktijk kunnen gebruikt worden in tal van toepassingen.

Ik kan via technische kennis en inzicht een belangrijke input leveren in strategische beslissingen bij grote, vaak internationele en zeer technisch gerichte organisaties zoals nutsmaatschappijen en chemische bedrijven.

In nutsmaatschappijen kunnen doordringen tot op het directieniveau en hen ervan overtuigen dat de manier waarop ze al jaren aan onderhoud en investeringen doen duidelijk voor verbetering vatbaar is.
Een boodschap die trouwens niet altijd even makkelijk verteerd wordt en dus ook met de nodige omzichtigheid moet gebracht worden.

Ben je gepassioneerd door praktische toepassingen van wetenschap en techniek, ga dan voor een opleiding burgerlijk ingenieur. De mogelijkheden na deze studies zijn nagenoeg onbeperkt. Momenteel heb ik een netwerk van ingenieurs in R&D, Project Management, Manufacturing, Sales, Consulting, Banking, ...

Buitenlandse ervaringen zijn absoluut een verrijking. Zelf ben ik maar 1 week in Parijs gaan studeren via ATHENS en heb daar spijt gekregen dat ik nooit Erasmus overwogen heb.
Een ingenieur moet, zeker tijdens de studies, focussen op techniek. Maar besef dat je in je professionele leven evenzeer vaardigheden als talen, economie, people management,... nodig zult hebben. Probeer her en der al een keuzevak mee te pikken in die richting.

VOLGENDE GETUIGENISSEN INTERESSEREN JOU MISSCHIEN OOK?