ALEXANDER SMEDTS

Alexander Smedts, afgestudeerd in 2011
Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur

zelfstandig burgerlijk ingenieur-architect

Analytisch denken als basis voor een geraffineerd ontwerp

Na mijn middelbare studies moest ik niet lang nadenken over wat ik wilde studeren. Vanuit mijn zin voor creativiteit en vormgeving wist ik al snel dat ik voor een opleiding architectuur wou gaan. Door mijn grote interesse voor wiskunde en wetenschappen, koos ik ervoor mijn creativiteit te onderbouwen met een universitaire basis. Na een infosessie aan de KU Leuven was ik meteen overtuigd van een opleiding tot burgerlijk ingenieur-architect. Het bleek een zeer gevarieerde opleiding waarbij exacte wetenschappen (mechanica, natuurkunde, algebra,…) werden afgewisseld met bouwtechnische wetenschappen (bouwfysica, sterkteleer, beton, grondmechanica…) en architectuurwetenschappen (architectuurtheorie, -geschiedenis en -kritiek,…).

Hoewel de combinatie van intense ontwerpopdrachten (woning, museum, masterplan, renovatie brouwerij, …) en zware ingenieursvakken de opleiding soms heel intensief maakten, begon ik met de jaren steeds meer in te zien hoe die ingenieursvakken bijdroegen en soms zelfs essentieel werden om mijn creativiteit de vrije loop te geven bij het ontwerpen. Net de kruisbestuiving tussen creativiteit en wetenschappen zorgde ervoor dat de opleiding me bleef boeien en uitdagen.

 

Als afstudeerproject heb ik er heel bewust voor gekozen om vanuit ontwerpend, analytisch onderzoek een concreet projectvoorstel te ontwerpen in het buitenland.

Met drie medestudenten trokken we naar Arequipa (Peru) waar we twee maanden lang onderzoek deden binnen de ‘Landscape/Water Urbanism’ thesisstudio. We brachten bestaande waterstructuren (rivier, torrent, kanaal, ...) in kaart en onderzochten hun invloed op stadsgroei, sociale structuren en publieke ruimte. Dit onderzoek werkten we in het laatste masterjaar uit tot een concreet strategisch masterplan voor het centrum van Arequipa. Naast de intense vriendschappen die hieruit ontstaan zijn, heeft de invloed van ongekende culturen me zowel op professioneel als op persoonlijk vlak sterk verrijkt.

 

 

Kunst van het bouwen

De passie en energie die de ontwerpateliers bij mij teweeg brachten, hebben ervoor gezorgd dat ik ook in het beroepsleven de kunst van het ontwerpen en bouwen onder de knie wou krijgen. Daarom ben ik na mijn studies meteen aan de slag gegaan bij architectenbureau URA waar ik mijn architectuurstage heb volbracht. Momenteel werk ik als projectarchitect voor het bureau OFFICE Kersten Geers David Van Severen aan diverse opdrachten van uiteenlopende schaal. Het internationale karakter en de doorgedreven affiniteit intrigeren me hier sterk.

 

In 2011 heb ik dankzij de KU Leuven kunnen deelnemen aan de Meesterproef van de Vlaams Bouwmeester. Het is een selectieprocedure die jonge ontwerpers de kans geeft kennis te maken met de overheid als bouwheer en overheidsopdrachten uit te voeren. Tegelijkertijd werken jonge ontwerpers zo mee aan de kwalitatieve uitbouw van het overheidspatrimonium.

Het onderzoek bestond uit het ontwikkelen van een pilootproject voor nieuwe, collectieve woonvormen als alternatief voor de hedendaagse verkavelingen die typerend zijn in Vlaanderen. Voor mij als laureaat heeft dit nu geresulteerd in het concrete ontwerp en de realisatie van zo’n collectief woongebouw.

 

Ook probeer ik samen met ex-medestudent Jeroen Provoost eigen werk te realiseren. Van stedenbouwkundige studie tot boshut; op diverse schalen streven we ernaar een uitgepuurde en degelijke architectuurtaal te ontwikkelen.

 

 

Geen enkele dag dezelfde

Hoewel als jonge, ambitieuze ir. architect het aantal werkuren soms hoog oploopt, heb je als zelfstandig architect ook de vrijheid om na intense periodes van werk steeds voldoende uit te rusten. De grote variatie zorgt er ook voor dat geen enkele dag dezelfde is; de creativiteit bij het bedenken en uitwerken van een maatschappijkritisch doordacht ontwerp, de technische vaardigheden bij het omzetten van dit ontwerp naar een bouwtechnisch dossier, het essentieel belang van sociale vaardigheden bij het bemiddelen en begeleiden van zowel bouwheer als uitvoerder, het coördineren van een team ingenieurs-stabiliteit en -technieken, het controleren van werf en uitvoering...

Na je studies heb je als burgerlijk ingenieur-architect ongetwijfeld de nodige bagage om al deze aspecten te kunnen begrijpen en coördineren en zo mee te bouwen aan een duurzame, kwalitatieve woon- & leefomgeving.

VOLGENDE GETUIGENISSEN INTERESSEREN JOU MISSCHIEN OOK?